Các điều khoản và điều kiện

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến www.latingin.co (Sau đây gọi là "trang web"). Các điều khoản và điều kiện này (sau đây gọi là "điều khoản") chi phối việc sử dụng trang web và tương tác của bạn với Latin gin, một nhà bán lẻ gin cao cấp. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Xác nhận tuổi

2.1. Để truy cập và sử dụng trang web, bạn phải có độ tuổi uống hợp pháp ở nước bạn cư trú. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn có độ tuổi uống hợp pháp theo luật pháp của thẩm quyền tương ứng.

2.2. Gin Latin có quyền xác minh độ tuổi của người dùng và có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, bao gồm cả ngày sinh, để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về độ tuổi uống hợp pháp.

Các sản phẩm

3.1. Trang web có bán sản phẩm gin cao cấp. Bằng cách đặt hàng trên trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản bán hàng, bao gồm thanh toán, giao hàng và hoàn trả, như đã nêu trong phần "đặt hàng và vận chuyển" và "chính sách hoàn trả" của chúng tôi.

Đặt hàng và vận chuyển

4.1. Đơn đặt hàng được đặt trên trang web tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và được Latin Gin chấp nhận. Gin Latin có quyền từ chối bất kỳ đơn hàng nào vì bất kỳ lý do gì.

4.2. Phí vận chuyển, thời gian giao hàng và các thông tin liên quan khác được chi tiết trong phần "vận chuyển và giao hàng" của chúng tôi. Vui lòng xem lại phần này trước khi đặt hàng.

Hoàn trả và hoàn tiền

5.1. "Chính sách hoàn trả" của chúng tôi nêu ra các điều khoản và điều kiện để trả lại sản phẩm. Bằng cách mua hàng, bạn đồng ý tuân thủ các chính sách này.

Sự riêng tư

6.1. Latin Gin đánh giá cao sự riêng tư của bạn và tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu áp dụng. Chính sách bảo mật của chúng tôi phác thảo cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với thực tiễn bảo mật của chúng tôi.

Trách nhiệm hữu hạn

7.1. Gin Latin không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn chất lượng sản phẩm, chậm trễ giao hàng, hoặc không chính xác trong mô tả sản phẩm.

Điều chỉnh theo dịch vụ và giá cả

8.1. Giá cho sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không báo trước.

8.2. Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào của dịch vụ) mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.

8.3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, Đình chỉ hoặc ngừng dịch vụ.

Lỗi, lỗi chính xác và thiếu sót

9.1. Thỉnh thoảng, có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong dịch vụ có chứa các lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến Mô tả sản phẩm, giá cả, Khuyến Mãi, Ưu Đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển, và tình trạng sẵn có.

9.2. Chúng tôi có quyền sửa chữa bất kỳ lỗi, lỗi chính xác hoặc thiếu sót nào, và để thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn hàng nếu có bất kỳ thông tin nào trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

9.3. Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, bao gồm không giới hạn, thông tin về giá cả, trừ khi Pháp Luật yêu cầu. Không nên cập nhật hoặc làm mới ngày quy định được áp dụng trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào để chỉ ra rằng tất cả thông tin trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

Sử dụng bị Cấm

10.1. Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài dự thi cụ thể nhất định (ví dụ, bài Dự Thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, đề xuất, kế hoạch hoặc các tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện, hoặc bằng cách khác, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, Bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và nếu không sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào, bất kỳ nhận xét nào mà bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) phải bảo mật bất kỳ bình luận nào; (2) bồi thường cho bất kỳ ý kiến nào; hoặc (3) để trả lời bất kỳ nhận xét nào.

10.2. Chúng tôi có thể, nhưng không có Nghĩa Vụ, theo dõi, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi quyết định theo quyết định duy nhất của chúng tôi là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, Phỉ Báng, Phỉ Báng, khiêu dâm, tục tĩu, hoặc có thể phản đối hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các điều khoản dịch vụ này.

10.3. Ngoài các điều cấm khác như quy định trong điều khoản dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của nó cho các mục đích bất hợp pháp khác nhau.

Sự bồi thường

11.1. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ rượu Gin Latin vô hại và cha mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, Cán Bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, Nhà cung cấp, thực tập sinh, và nhân viên, vô hại từ bất kỳ yêu cầu hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí Luật Sư hợp lý, Được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh do vi phạm các điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ kết hợp bằng cách tham khảo, hoặc bạn vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba.

Tính hiệu lực từng phần

12.1. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi được, điều khoản đó sẽ được thực thi trong phạm vi tối đa cho phép của Pháp Luật hiện hành, và phần không thể thực thi sẽ được coi là bị cắt đứt từ các điều khoản dịch vụ này; Việc xác định này không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

Luật điều chỉnh

13.1. Các điều khoản này được điều chỉnh và hiểu theo luật của Texas USA. Mọi Tranh Chấp liên quan đến các điều khoản này hoặc việc sử dụng trang web của bạn sẽ phải tuân theo thẩm quyền độc quyền của tòa án ở Texas Hoa Kỳ.

Thông tin đăng ký

14.1. Thông tin đăng ký về máy chủ của trang web (là công ty của bạn):
14.1b. Tên thương mại: Latin Gin
14,1c. Địa chỉ kinh doanh đã đăng ký: alfonso XII, 30, 28014 Madrid, Madrid, Tây Ban Nha

Giao Dịch Thương mại và dịch vụ hậu cần

15.1. Tất cả các Giao Dịch Thương mại trên trang này và dịch vụ hậu cần liên quan đến tất cả các đơn đặt hàng được thực hiện bởi:
-Phân phối đồ uống trực tiếp, một bộ phận của sélection Prestige GmbH
-Địa chỉ: pariser Str. 3, D-10719 Berlin
-Đăng ký tại Tòa Án Berlin-charlottenburg, HRB 124815

Thay đổi đối với điều khoản dịch vụ

16.1. Bạn có thể xem lại Phiên bản hiện tại nhất của điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào trên trang này.

16.2. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản Dịch vụ này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Thông tin liên lạc

17.1. Câu Hỏi Về điều khoản dịch vụ nên được gửi cho chúng tôi tại content@latingin.com.

17.2. Thông tin liên hệ của chúng tôi được đăng dưới đây:
-Email: EU@latingin.com
-Điện thoại: 1 (786) 791-0101
-Địa chỉ: alfonso XII, 30, 28014 Madrid, Madrid, Tây Ban Nha