Voorwaarden

Invoering

Welkom op www.latingin.co (hierna te noemen "de Website"). Deze Algemene Voorwaarden (hierna "Voorwaarden" genoemd) zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en uw interacties met Latin Gin, een premium gin-retailer. Door de Website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door.

Leeftijds verificatie

2.1. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, moet u de wettelijke leeftijd hebben om alcohol te drinken in het land waar u woont. Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat u de wettelijke leeftijd hebt om alcohol te drinken volgens de wetten van uw respectieve rechtsgebied.

2.2. Latin Gin behoudt zich het recht voor om de leeftijd van gebruikers te verifiëren en kan persoonlijke informatie, inclusief geboortedatum, verzamelen en gebruiken om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor de leeftijd om alcohol te drinken.

Producten

3.1. De Website biedt premium gin-producten te koop aan. Door een bestelling te plaatsen op de website, gaat u akkoord met de verkoopvoorwaarden, inclusief betaling, levering en retourzendingen, zoals uiteengezet in onze secties "Bestellen en verzenden" en "Retourbeleid".

Bestellen en verzenden

4.1. Bestellingen geplaatst op de Website zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en aanvaarding door Latin Gin. Latin Gin behoudt zich het recht voor om elke bestelling om welke reden dan ook te weigeren.

4.2. Verzendkosten, levertijden en andere relevante informatie worden beschreven in onze sectie "Verzending en levering". Lees dit gedeelte voordat u een bestelling plaatst.

Retourneren en terugbetalingen

5.1. Ons "Retourbeleid" beschrijft de voorwaarden voor het retourneren van producten. Door een aankoop te doen, gaat u akkoord met dit beleid.

Privacy

6.1. Latin Gin hecht veel waarde aan uw privacy en voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In ons Privacybeleid wordt uiteengezet hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Door de website te gebruiken, stemt u in met onze privacypraktijken.

Beperking van aansprakelijkheid

7.1. Latin Gin is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, verliezen of aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot productkwaliteit, vertragingen in de levering of onnauwkeurigheden in productbeschrijvingen.

Wijzigingen in de service en prijzen

8.1. Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

8.2. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

8.3. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

9.1. Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid.

9.2. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Dienst of op een gerelateerde website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is.

9.3. Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

Verboden gebruik

10.1. Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins, gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

10.2. We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

10.3. Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken voor verschillende onwettige doeleinden.

vrijwaring

11.1. U stemt ermee in om Latin Gin en haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Scheidbaarheid

12.1. In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden; Een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

Toepasselijk recht

13.1. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Texas, VS. Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden of uw gebruik van de website zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Texas, VS.

Registratie-informatie

14.1. Registratiegegevens over de host van de website (dat is uw bedrijf):
14.1B. Handelsnaam: Latin Gin
14.1C. Geregistreerd bedrijfsadres: ALFONSO XII, 30, 28014 Madrid, Madrid, Spanje

Commerciële transacties en logistieke diensten

15.1. Alle commerciële transacties op deze pagina en logistieke diensten met betrekking tot alle bestellingen worden uitgevoerd door:
- Direct Drinks Distribution, een divisie van Sélection Prestige GmbH
- Adres: Pariser Str. 3, D-10719 Berlijn
- Ingeschreven bij de rechtbank van Berlijn-Charlottenburg, HRB 124815

Wijzigingen in de servicevoorwaarden

16.1. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

16.2. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

Contactgegevens

17.1. Vragen over de Servicevoorwaarden kunt u aan ons richten via content@latingin.com.

17.2. Onze contactgegevens zijn hieronder vermeld:
- E-mailadres: EU@latingin.com
- Telefoon: +1 (786) 791-0101
- Adres: ALFONSO XII, 30, 28014 Madrid, Madrid, Spanje