Villkor

Introduktion

Välkommen till www.latingin.co (nedan kallad "Webbplatsen"). Dessa villkor (nedan kallade "villkor") reglerar din användning av webbplatsen och dina interaktioner med Latin Gin, en premiumåterförsäljare av gin. Genom att gå in på och använda webbplatsen samtycker du till att följa dessa villkor. Läs dessa villkor noggrant.

åldersverifiering

2.1. För att få tillgång till och använda webbplatsen måste du ha uppnått laglig ålder för att dricka alkohol i det land där du är bosatt. Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du har laglig ålder för att dricka alkohol enligt lagarna i din respektive jurisdiktion.

2.2. Latin Gin förbehåller sig rätten att verifiera användarnas ålder och kan samla in och använda personlig information, inklusive födelsedatum, för att säkerställa överensstämmelse med lagliga ålderskrav för att dricka alkohol.

Produkter

3.1. Webbplatsen erbjuder premium ginprodukter till salu. Genom att göra en beställning på webbplatsen samtycker du till att följa försäljningsvillkoren, inklusive betalning, leverans och returer, som beskrivs i avsnitten "Beställning och frakt" och "Returpolicy".

Beställning och frakt

4.1. Beställningar som görs på webbplatsen är beroende av tillgänglighet och godkännande av Latin Gin. Latin Gin förbehåller sig rätten att neka en beställning av vilken anledning som helst.

4.2. Fraktavgifter, leveranstider och annan relevant information beskrivs i avsnittet "Frakt och leverans". Läs igenom det här avsnittet innan du gör en beställning.

Returer och återbetalningar

5.1. Vår "Returpolicy" beskriver villkoren för retur av produkter. Genom att göra ett köp samtycker du till att följa dessa policyer.

Integritet

6.1. Latin Gin värdesätter din integritet och följer gällande dataskyddslagar. Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Genom att använda webbplatsen samtycker du till vår sekretesspraxis.

Ansvarsbegränsning

7.1. Latin Gin ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, förluster eller skulder som uppstår till följd av din användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till produktkvalitet, leveransförseningar eller felaktigheter i produktbeskrivningar.

Ändringar av Tjänsten och Priserna

8.1. Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

8.2. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst.

8.3. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

Fel, felaktigheter och utelämnanden

9.1. Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet.

9.2. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande.

9.3. Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Förbjudna användningar

10.1. Om du, på vår begäran, skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss, skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, via post eller på annat sätt, samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda kommentarer som du vidarebefordrar till oss i vilket medium som helst. Vi är och ska inte vara skyldiga (1) att hålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på eventuella kommentarer.

10.2. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

10.3. Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll för olika olagliga ändamål.

Skadeersättning

11.1. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Latin Gin och dess moderbolag, dotterbolag, filialer, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de införlivar genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller en tredje parts rättigheter.

Avskiljbarhet

12.1. I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor; Ett sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

Gällande lag

13.1. Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Texas, USA. Eventuella tvister relaterade till dessa villkor eller din användning av webbplatsen kommer att omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Texas, USA.

Information om registrering

14.1. Registreringsinformation om värden för webbplatsen (som är ditt företag):
14.1B. Handelsnamn: Latin Gin
14.1C. Registrerad företagsadress: ALFONSO XII, 30, 28014 Madrid, Madrid, Spanien

Kommersiella transaktioner och logistiktjänster

15.1. Alla kommersiella transaktioner på denna sida och logistiktjänster i samband med alla beställningar utförs av:
- Direct Drinks Distribution, en division inom Sélection Prestige GmbH
- Adress: Pariser Str. 3, D-10719 Berlin
- Registrerad vid domstolen i Berlin-Charlottenburg, HRB 124815

Ändringar av användarvillkoren

16.1. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

16.2. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar har publicerats i dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.

Kontaktinformation

17.1. Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på content@latingin.com.

17.2. Våra kontaktuppgifter publiceras nedan:
- E-post: EU@latingin.com
- Telefon: +1 (786) 791-0101
- Adress: ALFONSO XII, 30, 28014 Madrid, Madrid, Spanien